Ամբուլուտոֆոբիավախ լողալուց

Աբուլտոֆոբիավախ լվացվելուց և ջրային պրոցեդուրաներից

Ավիաֆոբիավախ ինքնաթիռով թռչելուց

Ագիաֆոբիա (գիերոֆոբիա, գադիոֆոբիա) – վախ եկեղեցական պարագաներից, սրբապատկերներից, քահանաներից

Ագիրոֆոբիավախ փողոցից, ճանապարհը անցնելուց

Ագորոֆոբիա (ագրոֆոբիա) – վախ տարածությունից, բաց տարածքից

Ագրիզոոֆոբիավախ վայրի կենդանիներից

Ադենտոֆոբիավախ ատամներից

Աիլուրոֆոբիավախ կատուներից

Աիխմոֆոբիա (էնետոֆոբիա) – վախ ծակող առարկաներից

Ակարոֆոբիավախ վարակվել քոսով

Ակվաֆոբիա (գիդրոֆոբիա) – վախ ջրից, խոնավությունից, հեղուկից

Ակլյուրոֆոբիա (էլուրոֆոբիա) – վախ բոլոր կատվազգիներից

Ակրիբոֆոբիավախ չհասկանալ կարդացածի իմաստը

Ակրոֆոբիա (աէրոկրոֆոբիա, աէրոնոսիֆոբիա, բատեոֆոբիա, գիպսիֆոբիա, գիպսոֆոբիա) – վախ բարձրությունից

Ակուստիկոֆոբիա (ֆոնոֆոբիա) – վախ ձայներից, հեռախոսով խոսելուց

Ալեկսիաֆոբիավախ կորցնել խոսելու, կարդալու ունակությունը

Ալլոդոկսաֆոբիավախ սեփական կարծիքից

Ալբումինուրուֆոբիավախ երիկամների հիվանդությունից

Ալգինոֆոբիավախ ցավից

Ամակսոֆոբիա (մոտորոֆոբիա) – վախ մեքենա վարելուց, մեքենայից

Ամարոֆոբիա (կոնիֆոբիա) – վախ փոշուց

Ամբուլոֆոբիա (բազոֆոբիա, բազիֆոբիա) – վախ ոտքով քայլելուց

Ամիխոֆոբիավախ մաշկը վնասելուց

Ամնեզիֆոբիավախ հիշողության կորստից

Անաբլեպոֆոբիա (անաբլեֆոբիա) – վախ բոլորին նայելուց

Անատրիյաֆոբիավախ բառակապակցությունը կորցնելուց

Անգինոֆոբիավախ անգինայից, խեղդվելուց

Անգլոֆոբիավախ անգլերենից

Անգրոֆոբիավախ զայրույթից

Անդրոֆոբիա (արրխենոֆոբիա, գոմինոֆոբիա) – վախ տղամարդուց (անհաղթահարելի վախ սեռական հարաբերություն ունենալուց)

Անեմոֆոբիա (աներաոֆոբիա, աէրոֆոբիա, անտրաոֆոբիա) – վախ օդից, քամուց, միջանցիկ քամուց

Անկիլոֆոբիավախ անշարժունակությունից

Անտիսեմիտիզմ (յուդոֆոբիա) – վախ հրեաներից

Անտլոֆոբիավախ ջրհեղեղից

Անտոֆոբիա (անտրոֆոբիա) – վախ գույներից

Անտրոպոֆոբիավախ ընդհանրապես մարդկանցից

Ապեյրոֆոբիավախ անվերջությունից

Ապիֆոբիա (մելիսսոֆոբիա) – վախ մեղուներից

Ապլիումոֆոբիավախ սխտորից

Ապլոդոկսաֆոբիավախ կարծիքից

Ապոպարոֆոբիավախ զուգարանից

Արախիբուտիրոֆոբիավախ

Արախանոֆոբիավախ սարդերից

Արիտմոֆոբիավախ որոշակի թվերից

Արսոնոֆոբիա (պիրոֆոբիա) – վախ հրդեհից, կրակից

Ասինուֆոբիա - վախ էշերից

Ասիմմետրիֆոբիա վախ իրաի նման առարկաներից

Աստենոֆոբիա - վախ ուշաթափվելուց, թուլությունից, գիտակցության կորստից

Աստրապոֆոբիա (աստրաֆոբիա) – վախ կայծակից

Աստրոֆոբիավախ աստղերից, աստղային երկնքից

Ատազագորոֆոբիավախ ինչ որ բան մոռանալուց, լինել մոռացված, չնկատվելուց

Ատակսիֆոբիավախ հավասարակշռությունը կորցնելուց

Ատելոֆոբիավախ անկատարելիության

Ատեֆոբիավախ քանդված շինություններից

Ատիխիֆոբիավախ անհաջողությունից

Ատոմոսոֆոբիա (ատոմոզոֆոբիա) – վախ ատոմային ռումբի պայթունից

Աուլոֆոբիավախ շվիից

Աուրոֆոբիավախ ոսկուց

Աուտոմիզոֆոբիա (միզոֆոբիա, ռիպոֆոբիա) – վախ կեղտոտ առարկաների շփումից

Աուտոֆոբիա (անուպտաֆոբիա, իզոլոֆոբիա, մոնոֆոբիա, էրեմիֆոբիա, էրեմոֆոբիա) – վախ մենակությունից

Աֆենֆոզմֆոբիա (աֆենֆոսմոֆոբիա, գապտեֆոբիա, գաֆեֆոբիա, գապտոֆոբիա) – վախ հպումից

Աֆոբոֆոբիավախ ֆոբի չունենալուց

Ախլուֆոբիա (նիկտոֆոբիա, սկուտոֆոբիա, էկլուոֆոբիա) վախ մթությունից, գիշերից

Ացերոֆոբիավախ թթվից

Աէրոակրոֆոբիավախ բարձր բաց տարածությունից

Բազիֆոբիա (ամբուլոֆոբիա, բազոֆոբիա) – վախ ոտքով քայլելուց

Բալոստազոֆոբիա (ստազոբազոֆոբիա) – վախ կանգնելուց

Բարոֆոբիավախ ծանրություն բարձրացնելուց

Բատոֆոբիավախ բարձրահարկ շենքերից

Բատտոֆոբիավախ խորը ջրահորերից

Բիբլիոֆոբիավախ գրքերից, գրադարանից

Բլապտոֆոբիավախ ինչ որ մեկին վնաս հասցնելուց

Բլատտոֆոբիավախ ուտիճներից

Բլեննոֆոբիավախ լպրծուն բաներից

Բոգիֆոբիա (ֆազմոֆոբիա) – վախ հոգիներից, սատանայից

Բուտանոֆոբիավախ բույսերից

Բրոնտոֆոբիա (կերաունոֆոբիա) – վախ ամպրոպից, կայծակից

Բուֆոնոֆոբիա (բատրախոֆոբիա) – վախ գորտերից, դոդոշից

Վագինաֆոբիավախ կանանց բարեմասնություններից

Վակկաֆոբիավախ արյունից

Վակցինոֆոբիավախ պատվաստումներից

Վեներոֆոբիավախ վեներական հիվանդությամբ հիվանդանալու

Վենուտրաֆոբիա (կալիգինեֆոբիա) – վախ գեղեցիկ կանանցից

Վերբոֆոբիա (լոգոֆոբիա) – վախ խոսքից

Վերմիֆոբիա (բակտերիֆոբիա, բացիլոֆոբիա, վերմինոֆոբիա) – վախ բակտերիաներից, միկրոբներից, վարակվելուց

Վերտիգոֆոբիա (դինոֆոբիա) – վախ գլխապտույտ ունենալուց

Վեստիֆոբիավախ հագնվելուց

Վիկաֆոբիավախ կախարդներից, գուշակներից

Վիվերնոֆոբիավախ վիշապից, օձերից

Վինոֆոբիավախ գինի օգտագործելուց

Վիրգինիտիֆոբիավախ բռնաբարվելուց

Վիտրիկոֆոբիավախ խորթ հորից

Վոմիտոֆոբիա (էմետոֆոբիա) – վախ սրտխառնելուց

Գադեֆոբիավախ թույնից

Գալիֆոբիա (գալլոֆոբիա, ֆրանկոֆոբիա) – վախ ֆրանսիական ամեն ինչից

Գամակսոֆոբիավախ անիվավոր փոխադրամիջոցից

Գամարտաֆոբիավախ վատ արարք կատարելու

Գամոֆոբիա (գամետոֆոբիա) – վախ ամուսնանալուց

Գարպասկոֆոբիա (կլեպտոֆոբիա, սցելերոֆոբիա) – վախ գողերից, ավազակներից

Գեդոնոֆոբիավախ ուրախությունից, հաճույքից

Գեկսակոսիօիկոնտագեկսաֆոբիավախ 666թվից և ուրբաթ 13թվից

Գելլինտոֆոբիավախ ճիճուներից

Գելիֆոբիա (գելեֆոբիա) – վախ արևից, արևայրուքից

Գեմատոֆոբիա (գեմոֆոբիա, գեմաֆոբիա) – վախ արյունից

Գենոֆոբիա (գենաֆոբիա) – վախ ծունկը վնասելուց

Գերասկոֆոբիա (գերոնտոֆոբիա) –վախ ծերանալուց

Գերպետոֆոբիավախ սեղուններից, օձերից

Գետերոֆոբիավախ հակառակ սեռից

Գեֆիրոֆոբիավախ կամուրջներից

Գիալոֆոբիա (գիելոֆոբիա, կրիստալլոֆոբիա) – վախ ապակուց

Գիլոֆոբիա (կսիլոֆոբիա, նիկտոգիլոֆոբիա, խիլոֆոբիա) – վախ անտառից

Գինեկոֆոբիավախ կանանցից

Գիպեգիաֆոբիավախ պատասխանատվությունից

Գիպերտրիխոֆոբիա (կաետոֆոբիա, խաետոֆոբիա) – վախ մազից

Գիպնոֆոբիա (կլինոֆոբիա) – վախ հիպնոսից, քնելուց

Գիպոմոնստրեսկուպիեդալոֆոբիավախ երկար բառեր ասելուց

Գիպոֆոբիա - վախ վախենալուց

Գիպպոֆոբիա (էկվինաֆոբիա) – վախ ձիերից

Գլենոֆոբիավախ տիկնիկի հայացքից

Գլոսսոֆոբիավախ հրապարակային ելույթներից

Գնոզիոֆոբիավախ գիտելիքից

Գոբոֆոբիավախ աղքատներից

Գոդոֆոբիավախ ճանապարհորդելուց

Գոմիլոֆոբիա (սկոպոֆոբիա) – վախ շրջապատի հետ շփվելուց, ուշադրություն գրավելուց

Գոմիխլոֆոբիա (խոմիկլոֆոբիա) – վախ մառախուղից

Գոմիցիդոֆոբիավախ սպանություն կատարել

Գոմոֆոբիավախ, ատելություն հոմոսեքսուալիստներին

Գոլլոֆոբիավախ զենքից

Գորմոֆոբիավախ շոկից

Գրավիդոֆոբիավախ հղիներից, հղիանալուց

Գրաֆոֆոբիավախ ձեռագրով գրելուց, գրենական պիտույքներից

Գումաֆոբիա (գումոֆոբիա) – վախ համերից

Դեյպնոֆոբիավախ ճաշից, ճաշի ժամանակ խոսելուց

Դեկստրոֆոբիավախ աջ կողմից

Դեմենտոֆոբիավախ հոգեկան խանգարում ստանալու

Դեմոնոֆոբիա (սատանոֆոբիա) – վախ չար ուժերից, սատանաներից

Դեմոֆոբիա (օխլոֆոբիա) – վախ ամբոխից

Դենդրոֆոբիավախ ծառերից

Դենտոֆոբիավախ ատամնաբուժից

Դերմատոզիոֆոբիավախ վարակվելուց մաշկային հիվանդությամբ

Դեֆեկալոէզիոֆոբիավախ աղիքների ցավից

Դեցիդոֆոբիավախ որոշում կայացնելուց

Դիաբետոֆոբիավախ շաքարախտից

Դիդասկալեյնոֆոբիա (սկոլինոֆոբիա) – վախ դպրոցից

Դիկեֆոբիավախ ճշմարտությունից

Դիպլոֆոբիավախ երկատումից

Դիպսոֆոբիավախ խմելուց, խմիչքից

Դիսաբիլլոֆոբիավախ հանվելուց

Դիսմորֆոֆոբիավախ սեփական տեսքից

Դիպսիխոֆոբիավախ խելագարվելուց

Դիստիխիֆոբիավախ դժբախտ պատահարներից

Դոկսոֆոբիավախ սեփական կարծիքից

Դոմատոֆոբիավախ տներից, տունը մնալուց

Դորաֆոբիավախ ստանալ կամ նվեր տալուց

Դրոմոֆոբիավախ փողոցային երթևեկությունից

Եվպոֆոբիավախ լավ լուր լսելուց

Եվրեսիֆոբիավախ մտահղացումից

Զեվսոֆոբիավախ Աստծուց, չար հոգիներից

Զելոֆոբիավախ խանդից

Զեմմիֆոբիավախ առնետներից

Զոոֆոբիավախ կենդանիներից

Իատրոֆոբիավախ բժշկին այցելելուց

Իդեոֆոբիավախ նոր մտքերից

Իզոպտերոֆոբիավախ միջատներից

Իլլինգոֆոբիավախ ներքև նայելուց գլխապտույտ ունենալուց

Ինտիմոֆոբիավախ առաջին գիշերից

Ինֆարկտոֆոբիավախ ինֆարկտից

Իոֆոբիավախ թույնից, թունավորվելուց

Իպոխոնդրիյաֆոբիա (նոզոֆոբիա, պատոֆոբիա, մոլիզմոֆոբիա) – վախ հիվանդանալուց

Իխտիոֆոբիավախ ձկներից

Կաինոֆոբիա (կաինոլոֆոբիա, կաինոտոֆոբիա, կենտոֆոբիա) – վախ նորություններից, լուրերից

Կայրոֆոբիա վախ փոփոխություններից, անծանոթներից

Կակորրաֆոբիավախ անհաջողությունից

Կակոֆոբիավախ ուռոդներից

Կանցերոֆոբիա (կարցինոֆոբիա, կացերոֆոբիա) – վախ ուռուցքով հիվանդանալուց

Կարդիոֆոգիավախ մեռնել սրտի կաթվածից

Կարնոֆոբիավախ մսից

Կատագելոֆոբիավախ լինել ծիծաղի առարկա

Կատապեդաֆոբիավախ թռնելուց

Կատիզոֆոբիավախ նստելուց

Կատաֆրակտոֆոբիավախ ասպետներից

Կատոպտոֆոբիա (սպեկտոֆոբիա, էյզոպտրոֆոբիա) – վախ հայելիներից

Կաունտերֆոբիավախ վեր թռնելուց

Կեյրոֆոբիավախ մազ կտրելուց

Կենոֆոբիավախ դատարկությունց, բաց տարածքից

Կիբերֆոբիավախ համակարգչից

Կիբոֆոբիավախ ուտելիքից

Կիմոֆոբիավախ ալիքից

Կինեսոֆոբիավախ շարժվելուց

Կինոֆոբիավախ շներից

Կիոնոֆոբիավախ ձյունից

Կիպրիանոֆոբիավախ անբարոյականներից վարակվելուց

Կլաուստրոֆոբիա (դոմոֆոբիա) – վախ փակ տարածքներից

Կլեյզիոֆոբիա (կլեյտրոֆոբիա) – վախ հայտնվել փակ տարածքում

Կլեպտոֆոբիա (սցելերոֆոբիա, գարպակոֆոբիա) – վախ գողերից, ավազակներից, գողությունից

Կլիմակոֆոբիավախ աստիճան բարձրանալուց, աստիճանից

Կոինոֆոբիավախ մարդկանցով լի տեղերից

Կոիտոֆոբիա (էռոտոֆոբիա, կոլլոֆոբիա, կոլպոֆոբիա) – վախ սիրելուց, սեռական ակտից

Կոյմետրոֆոբիավախ գերեզմանոցից

Կոյնոնիֆոբիավախ ընդհանրապես սենյակներից

Կոնտրոֆոբիավախ հակաճառելուց

Կոմետոֆոբիավախ կարծիք հայտնելու

Կոնտրելտոֆոբիավախ սեռական ոտնձգությունից

Կոպոֆոբիավախ հոգնելուց

Կոպրաստազոֆոբիավախ լուծից

Կոսմիկոֆոբիավախ տիեզերքից

Կոուլրոֆոբիավախ ծաղրածուից

Կրիմինոֆոբիավախ հանցանք կատարել

Կրիոֆոբիա - վախ ցրտից

Կսանտոֆոբիավախ դեղին գույնից

Կսենոֆոբիավախ օտարերկրացիներից, անծանոթներից

Կսիրոֆոբիավախ ածելիից

Կումպունոֆոբիավախ կոճակից

Կխերոֆոբիավախ խրախճանքներից, զվարճանքներից

Կխորոֆոբիա խորոֆոբիավախ պարելուց

Լալոֆոբիավախ կակազել խոսելուց

Լատերոֆոբիավախ մի կողքի վրա պառկելուց

Լաունդրիֆոբիավախ լվացքատներից

Լախանաֆոբիավախ բանջարեղենից

Լեյկոֆոբիավախ սպիտակ գույնից

Լիգիրոֆոբիավախ բարձր ձայնից

Լիգրոֆոբիավախ մութ տեղերից

Լիլապսոֆոբիավախ քամիներից

Լիմնոֆոբիավախ լճերից

Լիպոֆոբիավախ յուղոտ կերակուրից

Լիտիկաֆոբիավախ դատարանից

Լոգոֆոբիավախ խոսքից

Լուիֆոբիավախ սիֆիլիսից

Մագեյրոկոֆոբիավախ կերակուր պատրաստելու

Մակրոֆոբիավախ երկար սպասելուց

Մալեվզիֆոբիավախ ծննդաբերությունից

Մարտիրոֆոբիավախ վկայությունից

Մաստիգոֆոբիավախ պատժվելուց

Մեգալոֆոբիավախ մեծ առարկաներից

Մեդոմալակոֆոբիավախ էրեկցիայի կորստից

Մելանոֆոբիավախ սև գույնից

Մելոֆոբիավախ երաժշտությունից

Մենինգիտոֆոբիավախ ուղեղի հիվանդությունից

Մենոֆոբիավախ դաշտանացիկլից

Միկոֆոբիավախ սնկերից

Միկրոֆոբիավախ փոքր առարկաներից

Միկսեֆոբիավախ սեռական ակտից, զուգընկերոջ հպումից

Միրմեոֆոբիավախ մրջյուններից

Միֆոֆոբիավախ միֆերից, հեքիաթներից

Մնեմոֆոբիավախ հիշողություններից

Նեկրոֆոբիավախ դիակից, թաղման պարագաներից

Նեոֆարմոֆոբիավախ նոր դեղորայքից

Նեֆոֆոբիավախ ամպերից

Նոզոկոմեֆոբիավախ հիվանդանալուց

Նոմատոֆոբիավախ անուններից

Նոմոֆոբիավախ առանց կապի, հեռախոսի մնալուց

Նոստոֆոբիա - վախ տուն վերադառնալու

Նումերոֆոբիավախ թվերից ընդհանրապես

Օբեզոֆոբիավախ չաղանալուց

Օլֆակտոֆոբիավախ հոտերից

Օմբրոֆոբիավախ անձրևից

Օմատոֆոբիավախ աչքից

Օնեյրոֆոբիավախ երազներից

Օպիոֆոբիավախ բժիշկներից, բուժվելուց

Օպտոֆոբիավախ աչքերը բացելուց

Օրինտոֆոբիավախ թռչուններից

Օֆիդիոֆոբիավախ օձերից

Պանաֆոբիավախ այն ամենից ինչ կարող է կատարվել

Պապիրոֆոբիավախ թղթերից

Պարալիպոֆոբիավախ սխալվելուց

Պարապոֆոբիավախ չկատարել պարտականությունները

Պարտենոֆոբիավախ կույս աղջիկներից

Պատրոյոֆոբիավախ ժառանգական հիվանդություններից

Պեդիոֆոբիավախ տիկնիկներից, խաղալիքներից

Պեդոֆոբիավախ երեխայի ծնունդից, երեխաներից

Պելադոֆոբիավախ ճաղատներից, ճաղատանալուց

Պենիաֆոբիավախ աղքատանալուց

Պլուտոֆոբիա - վախ հարստանալուց

Պետոֆոբիավախ գազեր բաց թողնելուց մարդկանց ներկայությամբ

Պնիգոֆոբիավախ խեղդամահ լինելուց

Պոգոնոֆոբիավախ մորուքավորներից

Պոտամոֆոբիավախ գետերից, հոսող ջրերից

Պրիմեյզոդոֆոբիավախ կորցնել կուսությունը

Պսեվդոիպոստասոֆոբիավախ դիմակներից

Պսիխոֆոբիավախ հոգեկան հիվանդներից

Պտերենոֆոբիավախ թռչունների փետուրներից

Ռադիթֆոբիավախ ռադիոյից

Ռիտիֆոբիավախ կնճիռներից

Սեյսմոֆոբիավախ երկրաշարժից

Սելաֆոբիավախ լույսի ճառագայթից

Սելախոֆոբիավախ շնաձկներից

Սելենոֆոբիավախ լուսնից

Ռուբրոֆոբիավախ կարմիր գույնից

Սիդերոդրոմոֆոբիավախ գնացքով երթևեկելուց

Սիլենսոֆոբիավախ լռությունից

Սինգենեզոֆոբիավախ հարազատներից

Սիտիոֆոբիավախ հաց ուտելուց

Սկիոֆոբիավախ շողքից

Սկոտոմաֆոբիավախ կուրանալուց

Սոմնիֆոբիավախ քնելուց

Սոտերիոֆոբիավախ ուրիշի ազդեցության տակ ընկնելուց

Սոֆոֆոբիավախ սովորելուց

Սոցիոֆոբիավախ հասարակությունից, շփումից, ուրիշների գնահատականից

Ստաուրոֆոբիավախ խաչից

Ստենոֆոբիավախ նեղ միջանցքներից

Սուիցիդոֆոբիավախ ինքնասպանություն գործելու

Տալասսոֆոբիավախ ծովերից, օվկիանոսներից, ծովում լողալուց

Տանատոֆոբիավախ մահից

Տելեֆոնոֆոբիավախ հեռախոսի զանգից

Տելեֆտոնոֆոբիավախ ձեռքը կոտրելուց

Տենիոֆոբիավախ ճիճվակրությունից

Տերմոֆոբիավախ շոգից, տաքից

Տեխնոֆոբիավախ տեխնիկայից

Տոկսիկոֆոբիավախ թունավորվելուց

Տոմոֆոբիավախ վիրահատվելուց

Տոպոֆոբիավախ մենակ մնալուց

Տրավմատոֆոբիավախ կոտրվածքներ ստանալուց

Տրեդեկաֆոբիա (տրիսկադեկաֆոբիա) – վախ 13 թվից

Տրիպանոֆոբիավախ վիրավորվելուց

Տրիխոֆոբիավախ հագուստին, մարմնին, կերակրի մեջ մազ հայտնվելուց

Տրոպոֆոբիավախ փոփոխությունից, տեղափոխվելուց

Տուբերկուլեզոֆոբիավախ տուբերկուլեզով հիվանդանալուց

Ուրինոֆոբիավախ մեզելուց

Ֆագոֆոբիավախ շատ ուտելու

Ֆարմակոֆոբիավախ դեղեր ընդունելուց

Ֆասմոֆոբիավախ ուրվականներից

Ֆիլեմաֆոբիավախ համբուրվելուց

Ֆիլոֆոբիավախ սիրահարվելուց

Ֆոբիոֆոբիավախ ֆոբիաներից, ահից, վախից

Ֆօտոաուգլիֆոբիավախ ուժեղ լույսից

Ֆրոնեմոֆոբիավախ մտածելուց

Ֆուտուրոֆոբիավախ ապագայից

Խիրոֆոբիավախ ձեռքերից

Խոպլոֆոբիավախ դանակներից

Խրոմետոֆոբիավախ փողից

Խրոմոֆոբիավախ գույներից ընդհանրապես

Խրոնոֆոբիավախ ժամացույցից, ժամանակից

Ցենոֆոբիավախ դատարկ սենյակներից

Ցիկլոֆոբիավախ հեծանվից

Ցիդոֆոբիավախ սպանվելուց, սպանություններից

Էյսոպտրոֆոբիավախ հայելու մեջ նայելուց

Էկոֆոբիավախ սեփական տնից

Էլեյտերոֆոբիավախ ազատությունից

Էլեկտրոֆոբիավախ հոսանքից

Էնիսսոֆոբիավախ քննադադվելուց

Էնոզիոֆոբիավախ մեղք գործելուց

Էոզոֆոբիավախ արևածագից

Էպիստակսոֆոբիավախ հարբուխից

Էրցինոֆոբիավախ արվեստից չհասկանալու

Էրգազիոֆոբիավախ վիրահատելու (բժիշկների, խիրուրգների մոտ)

Էֆեբիոֆոբիավախ դեռահասներից

Էրգոֆոբիավախ աշխատանքից

Յատրոֆոբիավախ բժիշկներից

www.hogeban.info

 

Make a free website with Yola